کفپوش کائوچویی مخصوص پارک بازی کودکان

کاران کائوچو تولید کننده ی انواع کاشی های کائوچویی ارتجاعی مخصوص زمین بازی کودکان است تا کودکان بتوانند به راحتی و در محیطی ایمن بازی کنند.یکی از مهمترین اسباب ناراحتی والدین آنست که کودکانشان به هنگام بازی زمین بخورند و مصدوم شوند.کفپوشهای کائوچویی ما با لحاظ کردن استانداردهای تی اس ای ان 1176 و 1177 و استفاده از گرانولهای انعطاف پذیر با کشسانی بالا می تواند از بروز صدمات ناشی از سقوط جلوگیری کند.این کاشی ها علاوه بر ویژگیهای نامبرده دارای تنوع زیبایی از رنگهای شاد و چشم نواز می باشند.کاهش تاثیر تصادماتمعیار سنجی کاهش تصادمات توسط انواع کفپوشها بر اساس استاندارد تی اس ای ان 1176 و 1177 استانداردهای تی اس ای ان شماره 1761 و 1177 مصوب 15 ماه آوریل 2002، لزوم استفاده از کفپوشهای ضدضربه را برای کاهش تاثیرات تصادمات تبیین می کند. این استاندارد می گوید برای محیطهایی که در آن ریسک سقوط از ارتفاعی بیشتر از 0.6 متر وجود دارد، باید از کفپوشهای ارتجاعی استفاده کرد. مقبولیت کفپوشهای کائوچویی که از گرانولهایی با خاصیت اتجاعی و کاملا منعطف ساخته شده اند، توسط گزارشات آزمایشگاهی مورد اثبات قرار گرفته است.کاهش تاثیر تصادمات بر اساس فاکتوریست که ضربه به سر را میسنجد. (اچ آی سی)استاندارد موجود شتاب جسم سقوط کننده را به هنگام برخورد با سطح می سنجد. در آزمایشات انجام شده، سرعت سقوط و مدت آن نیز نقش مهمی در محاسبات دارند. در این آزمایشات تصدماتی مورد تست قرار می گیرند که ضربه به سر در آنها با فاکتور بالای هزار مشخص می شود و صدمات جدی به سر وارد می آورد.در این تست یک مربع متشکل از چهار کاشی کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد و یک مدل آزمایشگاهی سر به وزن 4.6 کیلوگرم از ارتفاعهای مختلف و با محاسبات متفاوت روی کفپوش سقوط می کند. این اندازه گیریها به وسیله ی تجهیزات حساس و حس گر های شتاب سنج صورت میگیرد و ارتفاع بحرانی سقوط را مشخص می کند
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن