کفپوشهای کاشی کائوچویی مخصوص سالنهای ورزشی

این کفپوشهای کائوچویی در سالنهای ورزشی به مانند ضربه گیر عمل کرده و در سقوطهای محتمل از بروز زخم و آسیب دیدگی های جدی در ورزشکاران جلوگیری می کند. عدم لغزندگی سطح و نظافت آسان و خاصیت ضد صدا بودن آن باعث شده است که سالنها و کلوپهای ورزشی از این محصول استقبال کنند.این کفپوشها با جذب ضربات جلوی ارتعاشات را می گیرند و به این ترتیب به هنگام افتادن دنبل ها و وزنه ها بر زمین، امکان آنکه این تجهیزات مجدد به بالا خیز برداشته و موجب زخمی شدن ورزشکاران شود وجود نخواهد داشت.این کفپوشها در ابعاد، رنگها و ضخامتهای متنوع عرضه می شوند. ضخامتهای متفاوت محصولات این امکان را به ورزشکاران می دهد که در مناسبترین محیط به تمرینات ورزشی خود ادامه دهندضربه گیریانعطافعدم لغزندگیقابلیت برش به اندازه های دلخواههزینه ی کم برای تعمیر و نگهداریعمر طولانیماندگاری بالادوستدار محیط زیستکاهش تاثیر تصادماتمعیار سنجی کاهش تصادمات توسط انواع کفپوشها بر اساس استاندارد تی اس ای ان 1176 و 1177 استانداردهای تی اس ای ان شماره 1761 و 1177 مصوب 15 ماه آوریل 2002، لزوم استفاده از کفپوشهای ضدضربه را برای کاهش تاثیرات تصادمات تبیین می کند. این استاندارد می گوید برای محیطهایی که در آن ریسک سقوط از ارتفاعی بیشتر از 0.6 متر وجود دارد، باید از کفپوشهای ارتجاعی استفاده کرد. مقبولیت کفپوشهای کائوچویی که از گرانولهایی با خاصیت اتجاعی و کاملا منعطف ساخته شده اند، توسط گزارشات آزمایشگاهی مورد اثبات قرار گرفته است.کاهش تاثیر تصادمات بر اساس فاکتوریست که ضربه به سر را میسنجد. (اچ آی سی)استاندارد موجود شتاب جسم سقوط کننده را به هنگام برخورد با سطح می سنجد. در آزمایشات انجام شده، سرعت سقوط و مدت آن نیز نقش مهمی در محاسبات دارند. در این آزمایشات تصدماتی مورد تست قرار می گیرند که ضربه به سر در آنها با فاکتور بالای هزار مشخص می شود و صدمات جدی به سر وارد می آورد.در این تست یک مربع متشکل از چهار کاشی کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد و یک مدل آزمایشگاهی سر به وزن 4.6 کیلوگرم از ارتفاعهای مختلف و با محاسبات متفاوت روی کفپوش سقوط می کند. این اندازه گیریها به وسیله ی تجهیزات حساس و حس گر های شتاب سنج صورت میگیرد و ارتفاع بحرانی سقوط را مشخص می کند
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن