گواهی نامه های ما

اهداف کیفی ما
کیفیت برای ما یک اصل بنیادین به شمار می رود و رضایت مشتری برایمان ضرورت دارد از این رو شرکت ما یکی از تولیدکنندگان نوآور و پیشگام در زمینه ی محصولات خود می باشد. ما با پیگیری نوآوری های جهانی و تنوع تقاضای مشتریان و بازار کار، تنوع محصولات خود را به سرعت و دقت و با در نظر گرفتن استانداردهای سلامتی و محیط زیستی وارد بازار می کنیم.

گروه تحقیق و فناوری ما با در نظر گرفتن استانداردهای ایزو 9001 ایزو 14001، اوهساس، تی اس ای ان 1176 و 1177 و سیستم مدیریت کیفی سی ای کیفیت تولیدات خود را به صورت یک اصل بنیادین درآورده و رضایت مشتریان را تامین می کنیم. . شرکت ما با پیگیری نوآوری های جهانی و تنوع تقاضای مشتریان و بازار کار، تنوع محصولات خود را به سرعت و دقت و با در نظر گرفتن استانداردهای سلامتی و محیط زیستی وارد بازار می کند.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن