Подвързващи (Binders)

Насипно свързващо вещество: KN-r Свързващо средство (BINDER)SBR ROLL GUBER BINDINGSIKN-r Binder е свързващо вещество с нисък вискозитет, несъдържащо разтворители, което се втвърдява при влага във въздуха. Той комбинира и свързва частици като гумени гранули, RIM, полиуретанови парчета, гъба. Може да се използва и като грунд за лепилни и изолационни цели. Използва се в детски площадки, спортни подове, пешеходни алеи и офиси. Еднокомпонентен ароматен, прозрачен Съхранение 9 месеца срок на годност Опаковка 220 кг Варел Насипно свързващо вещество: KN-p Свързващо вещество (BINDER) ПРЕСОВА СВЪРЗВАНЕ При формовани производства, каучукови гранули и свързващо вещество се смесват и се поставят във форми и се прилага натиск. Получават се формовани части под формата на ключови камъни. След това те се добавят един към друг в зоната, където ще бъде направена апликацията и подът се покрива. Еднокомпонентно ароматно, цветно Еластично свързващо вещество Съхранение 9 месеца срок на годност Опаковка 220 кг варел Bulk Binder: KN-p Свързващ агент (BINDER)SBR BULK GUBER BONDER KN-r Binder е свързващо вещество с нисък вискозитет, несъдържащо разтворители, което се втвърдява при влага във въздуха. Той комбинира и свързва частици като гумени гранули, RIM, полиуретанови парчета, гъба. Може да се използва и като грунд за лепилни и изолационни цели. Използва се в детски площадки, спортни подове, пешеходни алеи и офиси. Еднокомпонентен ароматен, кафяво-жълт цвят Съхранение 9 месеца срок на годност Опаковка 220 кг Варел <фигура>
Scroll to Top
Scroll to Top