ЛЕГОВИЩА ЗА ЖИВОТНИ

Подходящ за здравеопазването на животните. Поддържа пода на животните чисто. Елиминира зародиша на микроба на гърдата.Предотвратява болестите на Klebsiellamastitis. Добивът на мляко се увеличава. Осигурява чиста околна среда. Поради изолационните си качества предпазва животните от студа. Редуцира консумацията на храна. Еластичният под осигурява облекчение в легнало положение и при ставане, тъй като животното удобно разпределя товара си. Предотвратява образуването на декубитни язви по предните крака. Предотвратява фрактури на коляното. Елиминира ревматизма. Лесно се почиства. Благодарение на своята полимерна структура, не задържа мръсотия върху повърхността си. Предотвратява нараняване на корема. Предпазва от инфекциозни заболявания. Благодарение на виоловите изпъкналости на дъното, осигурява въздушен поток и дренира водата под леглото като по такъв начин предотвратява развъждането на бактерии.
Scroll to Top
Scroll to Top