ЗА НАС

Каран Каучук Като компания е възприела рециклирането и възстановяване в сектора като свой принцип и е поела задължението да осигури добавена стойност на националната икономика. Най-важната ни цел е децата ни, които са гаранция за нашето бъдеще, да играят в по-здравословни и безопасни места.

Поради еластичната си структура и устойчивост на въздействия, е предпочитан в деликатни области, като детски площадки, спортни зали, културизъм и фитнес зали, рехабилитационни центрове, надлези и пешеходни пътеки. Не правейки компромис относно качеството на продукти си, нашата компания е спечелила доверието на своите доставчици и клиенти.

Със силата и увереността, които получава от своите клиенти Компанията ни разширява продуктовата си гама и продължава да расте и крачи с решителност и устрем напред. Произведените от професионалния ни екип каучукови подови продукти, предлагаме на вас, наши ценни клиенти. Приемайки качеството като фирмен принцип и поддържайки преди всичко удовлетвореността на клиентите, нашата компания следи отблизо иновациите и развитието в сектора и бързо се адаптира към променящите се нужди и пазарни условия. Представляваме естетично турската модерна архитектура във всяко кътче на страната ни, като даваме приоритет на човешкото здраве и околната среда.

Scroll to Top
Scroll to Top