НАПРЕДНАЛА ТЕХНОЛОГИЯ

Фирмата ни следи от близо и прилага новите технологичните развития в сектора. Продължава производството си с най новите технологични машини и обурудване в областта...

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНЖИНЕРИНГ

С инжинерния си персонал изшършваме услуги по замерване на площи, изготвяне на количественни сметки и консултации по методите на приложение....

ПОДРЪЖКА СЛЕД ПРОДАЖБА

Продуктите ни са с 2 годишна гаранция. За всеки проблем и решение ние сме само на едно телефонно обаждане до вас...

КАУЧУКОВА (ПОДОВА, ЗЕМНА) НАСТИЛКА

Рециклирайте старите си гуми...

Намаляване ударното въздействие при каучуковото покритие

Измерване насвойството за намаляване на ударното въздействие на повърхността в съответствие с Турските Стандарти ЕН 1176 и 1177

В съответствие с изискванията на TS EN 1176 и 1177, които влязоха в сила на 15 април 2002 г., се изисква да се използват повърхностни настилки, които намаляват въздействието при удари. Този стандарт уточнява използването на еластичен материал за подове при падания над критичната височина на падане, по-голяма от 0,60 метра. Подовите материали, направени с каучукови гранули от рециклиран каучук, са дълготрайни естетични и еластични, съответствието им е доказано с доклади от изпитвания.

В този опит бяха проведени различни измервания и оценки с помоща на сензор за ускорение, свързан към различни измервателни и оценъчни инструменти, като за целта се използва експериментална глава с тегло 4,6 кг върху четири плочи, поставени в квадрат.

Scroll to Top
Scroll to Top